ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලේඛන පිළිබඳව තොරතුරු ඇතුළත් දත්ත සමුදායක් අන්තර්ජාලය වෙත එක් කිරීමෙහි මූල බීජය archaeology.lk කණ්ඩායමට 2009 වර්ෂයේ දී ඇතිවූ අදහසකි. නමුත් එම වර්ෂයේ දී ම රාජකීය ආසියාතික සංගමය මඟින් ද ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලේඛන පිළිබඳව මේ හා සමාන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන් අප ආයතනය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට ගෙනයාමට අපේක්ෂා නොකළෙමු.

එහෙත් වසර කිහිපයකට පසුව රාජකීය ආසියාතිකයන්ගේ සංගමයේ දත්ත සමුදාය අන්තර්ජාලයෙන් ඉවත් විය. එතුළින් ඇති වූ හිඩැස පිරවීමට archaeology.lk කණ්ඩායමෙ හි ශාස්ත්‍රීය සේවාවන් මෙහෙයවනු ලබන පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයන ආයතනය මඟින් කාලීන අවශ්‍යතාවයක් සේ සලකා ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලේඛන පිළිබඳ දත්ත සමුදායක් අන්තර්ජාලය වෙත මෙලෙස එක් කරයි.

කණ්ඩායම

අනුරාධ පියදාස

අධ්‍යක්ෂක

ව්‍යාපෘති කළමනාකරු / තොරතුරු තාක්ෂණ විශේෂඥ

0777428282


චන්දිම අඹන්වල

අධ්‍යක්ෂක

උපදේශක / ප්‍රධාන සම්පත්දායක

0718358452


සිතුමි බොතේජු

පර්යේෂණ සහකාර

තොරතුරු සම්පාදක


සිතානි ජයතිස්ස

පර්යේෂණ සහකාර

විවිධ කටයුතු